December 30-Január 1.: az ÚJÉV Kapcsolati átrendeződéseket hozhat!

Péntek
Kora hajnalban a Hold eléri a Plútót a Nyilasban, vénuszi nakshatrában, miközben a Vénusz a Vízöntő elejét járja, a Holdtól 3.házban.
Kora délelőtt vált nakshatrát, s kerül a Nap energiájába, majd délután a Bakba lép. s ott is marad.
Fontos álmokat kaphatunk, melyek segítenek megérteni, hogyan kell szabadulásunk útját járni, milyen karmikus gátaknak kell eltörlődni, hogy előre tudjunk lépni.
A Hold a Nap energiájában segít az azonos energiát behívni, s olyan emberek, témák társaságában lenni, mi számunkra az egységet, a közösséget jelenti. A Bakba lépő Hold megmutatja hogyan válunk egymás tükreivé, s közös álmaink hordozójává.

Szombaton a Hold a Nap uralma alatt kezdi, és csak délelőtt vált nakshatrát a Bakban, önmaga uralma alá kerülve, a Sravana energiájába, ami meghatározza a nap hátralévő részét.
A Mars délután eléri a Naptunusz fokát a Vízöntőben, de csak következő nap reggelén lesz egzakt együttállás.
A Sravana Hold energiája karmikus témákat hordoz, melyek előző életbeli tanítások arról, hogyan vagyunk képesek kapcsolatunkban magányunkat épp úgy elfogadni, mely önvizsgálatunk, s fejlődésünk alapját képezi, mint ahogy felelősségünk erősödhet azt illetően, mit tettünk, teszünk bele egymásba, s merre indít ennek ereje.

15673030_1383801411653769_958305742375767149_n
A Mars- Neptunusz kapcsolat a fizikai erő kontrollját kapcsolja ki, s a lélek kollektív erejét idézi, mit most egymásban könnyebben tudunk felébreszteni, szent közösséget alkotva, mert halhatatlan részünket halandó részünk nem überelheti.

15781775_1326842690690300_7473509677481056786_n

Vasárnap, Újév hajnalán Szűz aszcendenssel kezd az Év, Sravana Holddal,és Hasta aszcendenssel, ami kapcsolati átrendeződéseket hozhat sokunk számára ebben az évben, mivel a Sravana energiája kötelességeinket, karmikus felelősségünket tolja előtérbe, ami viszont hozzáállásunkat fogja átalakítani, s így segít döntéseink által bűntudatunkat, félelmeinket magunk mögött hagyni.
Az éjfél utáni időben a felkelő aszcendens jegyében ott lesz a Jupiter, amely egy retrográd Nyilas Merkúr által tartott, mi segíthet valódi helyünkre kerülni, egyéni képességeink és indíttatásunk segítségével azt a közösséget megtalálni, ahol a leginkább kitudjuk magunkat fejezni, s dolgunkat beteljesíteni.
A retrográd Merkúr egyszerre van a múltban, a Skorpió manipulatív, misztikus energiájában, s ezáltal érzelmi turbolenciáinkban, valamint a Nyilasban, mely tanítja a valódi szellemi utunkat járni, s próbál isteni minőségünkre emlékeztetni, mi épp úgy nyilvánulhat meg ihletettségben, mint téves ideológiai meggyőződések terjesztésében. Ez a folyamat sajnos nemzetek között félreértéseket okozhat, s ebből fakadó feszültségeket, szeparálódásokat generálhat, holott most tudjuk igazán megérteni, hogy miközben igazunkat próbáljuk görcsösen bizonygatni, épp azt felejthetjük el megtapasztalni, amiben magunkat,. s másokat akarunk meggyőzni.
Mivel a 6.házban a Vízöntőben lesz a Vénusz a Ketu, a Mars és a Neptunusz, sokunk számára továbblépést hoz a következő év munkailag, talán mert ahol eddig voltunk túlhaladtuk, s most tovább kell lépnünk, szabadságunk következő leckéjéhez jutni, mert önkifejezésünk már másképp szeretne megnyilvánulni.

40168_1
A Mars-Neptun közelsége azt mutatja, hogy ez az év most a lélek ideje, nem az erőé, mert az tud csak számunkra megmaradni, amit elhivatottságból, lelkesedésből, nem erőből, kényszerből akarunk csinálni. Minden amit teszünk, mondunk, szellemi erővel bír, s ennek következményeit most le fogjuk aratni.
A 2017-es év fontos technológiai, gyógyszeripari felfedezéseket hozhat, de jellemző lesz a kiszámíthatatlanság s a változékonyság, mit tudatos rugalmasságunkkal, s nyitottságunkkal lehet jól viselni, eközben pedig erősödőben lesz egy kollektív és individuális igény megszokott kereteinktől elszakadni, egy újabb, magasabb szintre kerülni.

szilveszter
A Jupiter az aszcendensen szemben a Halakban lévő Uránusszal segít személyiségünk gyógyításával, a világ sebeit gyógyítani, így mindnyájan próbáljunk ebben az évben tudatos áldozatot hozni, s őszintén rálátni, hogy érzelmileg, szellemileg, hogyan vagyunk a szenvedés vezekeltető mágiájában, s teszünk-e azért, hogy ebből kilépjünk, jelenünkkel, s valódi lehetőségeinkkel egységre lépjünk.
Mi magunk vagyunk minden általunk észlelt központja, táplálója, okozója, hát kezdjünk tenni, hogy a világ is képes legyen általunk előre lépni, pozitívan változni.
Tehetségünk, képességünk megnyilvánulásával sorsunk már jelezte hogyan, miképp tudunk hozzájárulni, magunkat, másokat erősíteni.
Egyazon bolygó gyermekeiként, nincs más választásunk, mint energiánkkal résztvenni, s közösen szeretetvilágokat építeni.

Forrás
Szeretettel Csom Mari

Facebook

https://www.facebook.com/EzoteriaExtra/

loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


- X